2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra 20 Temmuz, 1982 tarihinde 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde “KANSER ENSTİTÜSÜ” kurulmuştur.

Enstitümüzde 3 anabilim dalı ve bu anabilim dalları bünyesinde yürütülmekte olan 6 lisansüstü eğitim programı bulunmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü
06100 Sıhhiye Ankara