Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü - Koordinatörler Kurulu

 • Öğr. Gör. Dr. Deniz YÜCE
  Araştırma Destek ve Bilgi İşlem Koordinatörü
 • Prof. Dr. Ömer DİZDAR
  Araştırma Çalışma Grupları Koordinatörü
 • Doç. Dr. Gözde YAZICI
  Eğitim Programı Koordinatörü
 • Prof. Dr. Güneş ESENDAĞLI
  Erasmus ve Farabi Koordinatörü
 • Doç. Dr. Hande CANPINAR
  Lisansüstü Eğitim Koordinatörü
 • Dr. Öğr. Üy. Mete YEĞİNER
  Lisansüstü Eğitim Koordinatörü
Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü
06100 Sıhhiye Ankara
Son Güncelleme: 10 Mart 2020

Web Sorumlusu: Dr. Deniz YÜCE
kanser@hacettepe.edu.tr

Sorumluluk Sınırı