Prof. Dr. M. Kadri ALTUNDAĞ / Medikal Onkoloji Bilim Dalı

 

 

Dr. Mustafa Kadri Altundağ, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1990'da bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini 1995’te tamamladı ve aynı kurumun Medikal Onkoloji Ünitesi’nde yan dal uzmanlık eğitimini 1999’da bitirdi. 2000'de Doçent, 2007 yılında Profesör oldu.

2004-2006 yılları arasında ABD'de Houston, Texas'taki M.D. Anderson Kanser Merkezi'nde misafir öğretim üyesi olarak meme kanseri konusunda çalışmalarda bulundu. 2001 yılında “Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Araştırma Ödülü (İkincilik), 2002 yılında “15. Ulusal Kanser Kongresi Aventis Onkoloji Ödülü, 2006 yılında 1. Tıbbi Onkoloji Kongresi-Sözel Bildiri ödülü (İkincilik) almıştır. Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından, üstün nitelikli çalışmaları ile ulusal ve uluslararası bilime yapmış olduğu katkıları nedeniyle 2005-2006 yılı “Bilimde Teşvik Ödülü” nü almaya layık görülmüştür. 2007 yılında Elsevier Yayınevi’nin bir ürünü olan, abstrakt ve atıf veri tabanı Scopus aracılığıyla gerçekleştirilen analiz sonucu, akademik performanslarıyla ilk 10 Türk bilim adamı arasına girmiştir. 2008 yılında yapılan 2. Tıbbi Onkoloji Kongresinde “Aromataz inhibitör kullanan meme kanserli hastalarda artralji insidansı ve patogenezin araştırılması” ve “35 yaş ve altı erken evre meme kanserli hastaların değerlendirilmesi” çalışmalarıyla sırasıyla sözel bildiri ve poster ödüllerini, 2009’da yapılan 6. Tıbbi Onkoloji Kongresinde “Opere Evre I-III Meme Kanserli Hastalarda Metabolik Sendrom Sıklığı ve Belirleyicileri” çalışmasıyla Dr. Mustafa Samur Ödülleri - En iyi Sözel Bidiri ödülünü kazanmıştır.

Meme ve baş-boyun kanserlerinin tedavileriyle ilgilenmektedir.

 

 

        İletişim
        e-posta kaltunda@hacettepe.edu.tr
        telefon 3052954
           
           

 

 

 

 


Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü
06100 Sıhhiye Ankara